BIO plodiny

Bio plodiny

Zamedzujeme akémukoľvek prieniku pesticídov do zmesí a plodín, ktoré pestujeme.

Prečo Bio?

Územie, ktoré obhospodarujeme je využívané výlučne na ekologické pestovanie plodín, ktoré spracovávame na kŕmne zmesi, ktoré využívame pri chove hmyzu. Zamedzujeme tak akémukoľvek prieniku pesticídov do zmesí a plodín, ktoré pestujeme. Pre zvýšenie produkcie medu je perspektíva do budúcnosti pestovania bylín na ekologickej báze.

Naše ciele

Našim cieľom je vybudovanie komplexu, ktorý bude sebestačný a nezávadný pre krajinu. Bude odovzdávať nie len využívať prírodné zdroje.