Future44 je sebestačný a nezávadný komplex pre krajinu. Chceme odovzdávať a nie len využívať prírodné zdroje.

Pramenitá voda

Jeden z najkvalitnejších zdrojov pitnej vody na Slovensku - Žitný ostrov

Bio plodiny

Územie, ktoré obhospodarujeme je využívané výlučne na ekologické pestovanie plodín

Včelia farma

Pokladáme za našu povinnosť zachrániť včely, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou eko-systému

Hmyzia farma

Rozhodli sme sa vybudovať jednu z najväčších fariem na chov Cvrčka domáceho v Európe

Predstavujeme Vám Future44 a.s.

Prvá vízia o našej spoločnosti vznikla niekde v roku 2011, kedy sme začali premýšľať, ako správne využiť zdroje, ktoré nám naša planéta poskytuje bez toho aby sme jej nejakým spôsob ubližovali. Prioritou pre nás bolo dosiahnuť sebestačnosť podniku a celej výroby, spracovania a produkcie. Vlastný zdroj energie na réžiu výrobne vo forme fotovoltaických panelov, ktoré premieňajú slnečnú energiu na zdroj elektrického prúdu. Táto energia bude využívaná na chod celého výrobného areálu. Výhodou je rovnako vlastný zdroj úžitkovej vody, ktorá bude ťažená z už na to vybudovaného vrtu. 

Jednou z myšlienok bolo efektívne využitie zdrojov pitnej vody, ktoré ležia na území Žitného ostrova. Tieto zdroje sú jednak jedny z najkvalitnejších na území Slovenskej republiky a objemovo praktický nevyčerpateľné. Preto po mravenčej práci, ktorá predchádzala budovaniu výrobne na ťažbu a pitnej vody, sme na začiatku roku 2019 úspešne začali premieňať našu víziu na skutočnosť. 

Nepriehliadnuteľnov skutočnosťou na našej planéte, je problém, ktorý vzniká pri chove hovädzieho dobytka a teda najrozšírenejším zdrojom bielkovín na svete. CO2 , ktoré vzniká pri chove hovädzieho dobytka je 7,7x vyššie na kilogram vyprodukovanej bielkoviny voči jednému kilogramu bielkoviny, ktorú získame z Cvrčka domáceho. Preto sme sa rozhodli vybudovať jednu z najväčších fariem na chov Cvrčka domáceho v Európe. V budúcnosti plánujeme postupne rozširovať tento chov o ďalšie druhy a teda potencionálne zdroje bielkoviny bez devastácie životného prostredia. 

Matka zem nám dala do daru aj včelstvo, ktoré je momentálne na území Slovenskej republiky ohrozené. Preto pokladáme za našu povinnosť zachrániť včely, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou eko-systému. Ako aj dôležitým zdrojom minerálov, vitamínov a cukrov pre náš organizmus. Včelstva sú ohrozené čoraz častejšie postrekmi, ktoré väčšina poľnohospodárov využíva na zvýšenie svojej produkcie. 

Územie, ktoré obhospodarujeme je využívané výlučne na ekologické pestovanie plodín, ktoré spracovávame na kŕmne zmesi, ktoré využívame pri chove hmyzu. Zamedzujeme tak akémukoľvek prieniku pesticídov do zmesí a plodín, ktoré pestujeme. Pre zvýšenie produkcie medu je perspektíva do budúcnosti pestovania bylín na ekologickej báze. 

Našim cieľom je vybudovanie komplexu, ktorý bude sebestačný a nezávadný pre krajinu. Bude odovzdávať nie len využívať prírodné zdroje.


Adresa

Šoltésovej 14,

Bratislava 81108  

Kontakty

Tel: +421 905 637 926

Email: info@future44.eu